İtibar Yönetiminde Online Boyut

07 Tem
2017

“İtibarlı olmak, itibarsız olmak, itibar kazanmak, itibardan düşmek” deyimleri sıkça yer bulur konuşmalarımızın içeriğinde.

Günlük yaşamımızda konuşurken sık kullandığımız bu “itibar” sözcüğü neler anlatmaz ki. İtibar etmek “saygı duymak, güvenmek, inanmak, dikkate almak, önemsemek, doğru ve değerli bulmak” gibi anlamlara gelir. İtibar kaybetmek “saygınlığını, önemini, değerini yitirmek” anlamındadır.

Çoğumuz için en yüksek yaşamsal değerdir itibar. Toplum içinde itibar sahibi olmayı, itibarlı insanlarla arkadaş olmayı, itibarlı kurumlarla çalışmayı isteriz. İtibarlı bir eş, itibarlı bir iş, itibarlı dostlar… 

İtibarının zedelenmesi çoğu insan için hayati bir önem taşır. İş yaşamında da “itibar yönetimi” konusunu ilk sıralara yerleştiren, toplumun itibar konusuna verdiği bu hayati önemdir. Kişiler gibi, kurumlar ve markalar da itibarlarını önemserler.

Kurumsal itibar “değer” yaratır.

Bir kurumun, bir markanın kurumsal itibarı; hedef kitlesini oluşturan insanların, kurumların o kurum veya marka hakkındaki görüşlerini, yorumlarını, düşüncelerini içeren izlenimler bütünüdür.  Bu izlenimlerin iyi olması itibarı oluşturur; kötü olması itibarı zedeler, bir anlamda kurumu itibarsızlaştırır.

Kurumsal itibarın yaratılması, korunması ve yönetimi bir halkla ilişkiler çalışmasıdır ve kurum açısından büyük önem taşır. Çünkü iyi itibar “değer” yaratır. İtibarın bir değeri vardır ve bu kurumlarda finansal olarak ifade edilebilir. İtibarlı bir işletme, rakiplerine göre daha yüksek fiyat belirleyebilir, finansal piyasalarda kredibilitesi yüksek olur, daha kolay yatırımcı kazanabilir ve nitelikli insan kaynağına daha çabuk sahip olabilir.

İtibar ve sosyal sorumluluk.

Kişisel itibarın da, kurumsal itibarın da en temel kuralı “iyi” olmaktır. Başarılı, yardımsever, bilgili, bilinçli, faydalı, güvenilir, özverili, paylaşımcı, duyarlı, öncü, etkin ve saygın olmaktır.Kurumsal itibarın en temel unsuru, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalardır. Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumun toplumsal duyarlılıklara verdiği önem ve gösterdiği katılımdır. Kurumlar kazançlarının bir kısmından özveride bulunur ve bunu toplum yararına; eğitime, sağlığa, çevreye vb. katkı için kullanır. Böylelikle hedef kitlesi nezdinde itibar kazanır. 

Kurumsal itibar ve yönetici tutumu.

Küreselleşen iş yaşamı, artan tüketici beklentileri profesyonel bir itibar yönetimini  zorunlu hale getirmiştir. Kalıcı bir itibar, toplum nezdinde yüksek görünürlük gerektirir. Toplum sizi farketmiş ise  itibardan bahsedilebilir. Farkında değil ise olumlu ya da olumsuz bir itibardan bahsedilemez. 

Bunun için de, stratijik iletişim yönetiminizin olması gerekir.  İtibarı yaratmak kadar yönetmek de zordur. “Kaliteli ürün ya da hizmet üretiyoruz, sürekli toplum için faydalı işler de yapıyoruz, itibarı önemsiyoruz.” diyorsanız, itibar yönetimini de önemsemelisiniz.

20 yıl boyunca bu alanda çalışmış biri olarak şunu söylebilirim ki; itibarın yaratılması, korunması ve yönetimi şirketin üst düzey yönetiminden başlar. Bir şirket, iyi bir itibar yönetimi yapmak ve bunun sonucunda değer kazanmak istiyorsa, şirket yönetimi itibar yönetimini üretim, pazarlama, tanıtım, satış gibi asli işlerinin içine almalıdır. Bence en önemli noktadır bu. Bu olmazsa şirket dünyanın en iyi halkla ilişkiler uzmanlarıyla, en iyi ajanslarıyla da çalışsa, bu uğurda servet de harcasa boşunadır. Bir yerde patlar. Bir projede olmazsa başka bir projede…

Bir yöneticinin bu işi gerektiği kadar önemsemesi, onun bu alanda da pek çok şeyi, daha kolay ve daha az maliyetle başarmasını sağlar. Proje direktörünün, uzmanların, bütün ekibin başarılı olması üst yöneticinin bu konuya nasıl baktığı ile yakından ilgilidir. Bu yüzden ben bir işe başlarken ilk olarak o işin sahibinin veya sorumlu yöneticisinin bu işi ne kadar önemsediğine bakmışımdır. Yeteri kadar önemsemediğini gördüğümde, çok büyük bütçesi bile olsa, o işe hiç girmemeyi tercih etmişimdir. Öte yandan bütçesi çok çok az olan; ama bu konuya gerekli özeni gösteren, hatta en önemli konusu olarak gören bir yönetici  olduğunda hiç düşünmeden işe başlamışımdır. Çok az bütçelerle yola çıkılıp, şaşırtıcı ölçüde iyi sonuçların alındığı bu çalışmalar işin sahibi kurumlara itibar, bana ve bu projelerde birlikte çalıştığım arkadaşlara da çok değerli deneyimler  kazandırmıştır. 

Online PR

Online PR, geleneksel halkla ilişkiler çalışmasının tamamlayıcısıdır; artık insanların online yaşıyor olması nedeniyle, bir zorunluluk olarak, online ortamların halkla ilişkiler amaçlı kullanılmasıdır. Sosyal medya paylaşım platformlarının, arama motorları, bloglar, forumlar, haber siteleri gibi internet araçlarının bu amaçla kullanılmasıdır. 

Kurumsal itibar bir halkla ilişkiler disiplini olduğuna göre, online itibar da yine bir halkla ilişkiler çalışmasıdır. Dijitalleşen dünyada artık insanların yaklaşık %80‘i, herhangi bir konuda bilgilenmek, özellikle de bir kişi ya da kurum hakkında bilgilenmek için, öncelikli olarak arama motorlarını kullanmaktadır. Buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda kararlarını netleştirmektedirler. 

Arama yapıldığında bir şey bulunmaz ise sonuç etkisiz, sadece web siteniz çıkarsa yetersiz; hakkınızda detaylı güncel bilgiler, olumlu sonuçlar, kendi web siteniz dışında farklı sitelerde olumlu haberler, uzmanlık alanınızda yazdığınız aydınlatıcı yazılar, iyi yönetilmiş sosyal medya hesapları ve sosyal sorumluluk alanında yaptığınız çalışmalar çıkarsa şahane olarak tanımlanır.

Online itibar yönetimi kolay mı?

Geleneksel araçlara (radyo, televizyon, gazete, dergi, billboard, broşür vb,) online araçların (arama motoru optimizasyonu, Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Youtube, mobil uygulamalar, blog, forum, web site vb.) eklenmesi sonucu  itibar yönetimi hem kolaylaştı, hem de zorlaştı.

Kolaylaştı çünkü, eskiden mesajlarınızı tekelleşmiş medyalar aracılığı ile  kamuoyuna yeterli ölçülerde duyurmak hayli zordu. Şimdi internet ortamında, doğru bir planlama ile, mesajlarınızı pek çok platformda hedef kitlenize kolayca iletebiliyorsunuz.

Zorlaştı çünkü, geleneksel medyalarda mesajlar tek yönlü iletiliyordu. Bunu yönetmek nispeten kolaydı. Şimdiyse medyalar dijitalleşti. İnternet erişimi olan herkes mesajlarınıza ulaşabilir ve direkt yorum yapabilir, eleştirebilir, soru yöneltebilir. Olumsuz görüşler ortaya çıkabilir. İşte bu durum kesintisiz bir takibi ve ölçümü gerektiriyor. Bunun için de online itibar yönetimi içinde yer alan arama motoru optimizasyonu, sosyal medya takibi şart.  Ama online itibar yönetimi sadece arama motoru optimizasyonu (SEO) ya da sosyal medya takibi değildir. Online ortamda da yaptığınız çalışmaların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve ona göre yeni planlamaların yapılması için gerekli olan bu çalışmalar tabii ki yapılmalıdır.

Bunun için halkla ilişkiler yönetiminde hazırlanan stratejik iletişim planı doğrultusunda dijital ajans desteği alınır, sosyal ağların dilini anlayan uzmanlar ekibe dahil edilir. 

Kısacası, kişiler ya da kurumlar için online itibar yönetimi, uzmanlardan oluşan bir ekiple sağlanır. İtibar yönetimi için çalışılan kişi ya da kurumun bakış açısı, desteği ve uyumu ile, profesyonel iletişimcilerin ve onlarla çalışan diğer uzmanların işbirliği başarıyı getirir.

Scroll Up